Carnuntum

Romeinse plaatsen > Pannonia Superior > Carnuntum


Op haar fietstocht langs de Donau in 2012 kwam Margriet verschillende Romeinse steden tegen. Heinburg of Carnuntum was één van de grootste opgravingen ongeveer 40 km voorbij Wenen.

Er zijn mooie reconstructies te zien.

Carnuntum was de hoofdstad van de Romeinse provincie Pannonia Superior en werd gesticht tijdens de regering van Tiberius (14 - 37). Er waren in de eerste eeuw 5.000 man van het XVe legioen gelegerd en dat trok de nodige handwerkslieden en handelaren aan. Vlakbij het fort stichtten deze een municipium met een eigen amphitheater.

In 106, ten tijde van Trajanus, wordt Carnuntum hoofdstad van de nieuwgevormde provincie Pannonia Superior en daarmee de zetel van een stadhouder.

Carnuntum was in 171 tot 173 het hoofdkwartier van keizer Marcus Aurelius tijdens zijn oorlog tegen de Germaanse stammen ten noorden van de Donau, die deel uitmaakte van de 'limes', de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Carnuntum was ook een belangrijke haven voor de Donauvloot.

In de vierde eeuw was alleen het fort nog intact. De stad zelf gaf een verlaten en verwaarloosde indruk. Carnuntum werd opgegegeven toen de Hunnen de stad bezetten.

Rond 430 trekken de Romeinen zich uit Carnuntum terug. 

Link: Carnuntum

legerplaats_2.jpg

legerplaats_3.jpg

weg.jpg

opgraving.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter