Morgantia

Romeinse plaatsen > Sicilia > Morgantia


We waren vanuit Catania vertrokken naar het binnenland. De belangrijkste bestemming was Piazza Amerina, waar we een prachig onderkomen vonden bij een boer, die een oud landgoed - de hoofdwoning had in de vorige eeuw nog toebehoord aan een kardinaal - had omgetoverd in een waar lustoord voor de hedendaagse toerist.

Piazza Armerina is vooral bekend om de Villa Imperiale en haar wereldberoemde mozaïeken. Niet ver van Piazza Armerina ligt een bijna compleet uitgegraven Griekse nederzetting. Het ligt op een vlakte, waarop de zomerzon haar verzengende en vernietigende werk op de onschuldige toerist binnen korte tijd verricht, maar is tegelijkertijd een plek die niemand mag overslaan.

Morgantina is een van de oudst bewoonde plekken op Sicilië. Bij opgravingen zijn woningen en voorwerpen uit de bronstijd (2000 voor Christus) gevonden. 
In de negende eeuw voor Christus trokken de Morgeti onder leiding van Koning Morges vanuit de Apennijnen naar Sicilië. Ruim een eeuw later landden voor het eerst Grieken op Sicilia om er verschillende kolonies zoals Acragas en Catana te stichten. Morgantina zelf werd door de Grieken in de zesde eeuw vanuit Catana gekoloniseerd. 

Tijdens de Punische oorlogen koos Morgantina de kant van Carthago. Een jaar na de verwoesting van Syracuse door de Romeinen trof Morgantina in 211 eenzelfde lot. Sicilia werd een Romeinse provincie en Morgantina moest een schatting van twintig procent van de geoogste gewassen aan Rome leveren. Tijdens de burgeroorlog koos Morgantina de zijde van Pompeius. Daarop verwoestte Octavianus de stad andermaal in 35 voor Christus en werd de stad voorgoed verlaten.

Morgantina stond in de oudheid bekend om zijn zware rode wijn; de Murgentina. Cato, Columella en Plinius roemden deze wijn als de beste die op Sicilia werd geproduceerd.

De eerste opgravingen dateren uit 1884 en  brachten aan het licht dat Morgantina alle faciliteiten van een Grieks-Romeinse kolonie had. Een badhuis, een theater, een basilica, een aquaduct, openbare latrines enzovoort. Maar ook meer alledaagse zaken zoals de resten van een graanpakhuis en een oven om aardewerk te bakken zijn er te vinden.

Het theater stamt uit de vierde eeuw voor Christus en had een capaciteit van vijfduizend toeschouwers. Van de scene zijn de fundamenten bewaard gebleven. Vlakbij het theater ligt een klein heiligdom dat gewijd was aan Demeter en haar dochter Persephone. 

Link: Morgantia

morgantia_amfitheater_3_thumb.jpg

morgantia_sanctuarium_demeter_thumb.jpg

morgantia_amfitheater_1_thumb.jpg

morgantia_agora_thumb.jpg

morgantia_ecclesia_thumb.jpg

morgantia_fontein_thumb.jpg

morgantia_waterleiding_2_thumb.jpg

morgantia_huis_2_thumb.jpg

morgantia_publiek_gebouw_thumb.jpg

morgantia_huis_van_ganymedes_1_thumb.jpg

morgantia_weg_thumb.jpg

morgantia_huis_1_thumb.jpg

morgantia_aardewerkoven_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter