Eptermacus

Romeinse plaatsen > Belgica > Eptermacus


In 1987 waren we in Luxemburg. We hadden besloten dit keer niet te ver te gaan omdat onze oudste zoon Bas net negen maanden was en we niet wisten hoe hij zich op vakantie zou houden. Het bleek een goede gedachte geweest te zijn. Het werd hem allemaal uiteindelijk wat teveel en na tien dagen reden we huiswaarts.
Maar hoewel hij het zich nu uiteraard niet meer herinnert, was het toch zijn eerste kennismaking met de Romeinen.

Bij Echternach ontdekten we een heuse Romeinse villa. En niet zo'n kleintje ook. Uit luchtfoto's is gebleken dat het gaat om een complex van tweehonderdtwintig meter breed en driehonderdtwintig meter lang.

De villa bestaat uit een 'pars rustica' (het landbouwgedeelte) en een 'pars domestica' (het landhuis) en werd gebouwd voor een Triërse aristocraat in de eerste eeuw na Christus. Op de foto's is een gerestaureerd perystilium te zien. De zuilen die in de villa zijn aangetroffen zijn van de ionische en corinthische orde. De gehele architectuur voldoet aan het programma van Vitruvius. Het marmer is uit Italië geïmporteerd.

In de 'pars rustica' was het landbouwbedrijf gehuisvest. De uitrusting van dit kolossale - één van de grootste in dit gebied - landbouwbedrijf moet indrukwekkend geweest zijn. De Romeinen waren niet voor een kleintje vervaard en onder hen heeft de mechanisatie van de landbouw een grote vlucht genomen. De zeer uitgebreide beschrijving van zo'n inventaris vinden we bij Varro.

Marcus Terentius Varro - die leefde van 116 tot 27 voor Christus - schreef op zijn tachtigste 'Rerum Rusticarum' voor zijn vrouw Fundania als een agrarisch handboek in drie delen. Want als hij overleden is, moet zij genoeg kennis bezitten om het boerenbedrijf voort te zetten.

Aan de opgravingen van deze Romeinse villa wordt nog steeds gewerkt. Er is een reconstructie in het museum te zien.

Ze werd vaak verbouwd en verdween voorgoed in de vijfde eeuw, bij de invallen van de Germanen. 

Link: Eptermacus

Villa_Echternach_1_thumb.jpg

Villa_Echternach_2_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter