Augusta Treverorum

Romeinse plaatsen > Belgica > Augusta Treverorum


In Trier was ik driemaal. Midden jaren zestig gingen we met 4-HBS op paasreis naar Frankrijk. We deden Trier aan. Jaren later - aan het einde van de negentiger jaren - zijn we er tweemaal geweest samen met onze kinderen. Ik denk dat Bas het zich nog wel herinnert. Eva was een jaar of twee en we hadden een huisje in de Hunsrück.
Het Romeinse circus was een ware belevenis voor ze. Ze konden er voluit rennen. De Kaiserthermen waren niet zo aan ze besteed. IJs des te meer.

Trier is in 16 voor Christus door Augustus gesticht. Triër was een belangrijke stad in de nadagen van het west-romeinse rijk. Constantijn - de eerste christelijke keizer - had er zijn residentie. Constantijns enorme kop, handen en voeten - de enig overgebleven delen van een kolossaal standbeeld - zagen we later met de kinderen op het plein van het Kapitolijnse museum in Rome.

Flavius Valerius Constantijn Magnus was een hard en wreed heerser, die zeer geweldadig in zijn eigen familie huis hield. Hij liet zijn schoonvader - Maxinianus - in 310 ter dood brengen, versloeg zijn zwager Maxentius in 312 bij de pons Milvius te Rome en tenslotte hij bracht zijn zoon Prisca en diens gemalin om het leven.

In feite streefde Constantijn naar de absolute heerschappij, waarbij de opkomst van het monotheïstische christendom hem goed uitkwam. Na zijn overwinning op Maxentius werden christelijke priesters van staatswege betaald. Hiermee werd het christendom feitelijk erkend als officiële staatsgodsdienst. Onder zijn voorzitterschap werd in 325 in Nicea het eerste oecumenische concilie gehouden.
In Nicea ging het onder meer om de vraag of God de vader, de zoon en de heilige geest gezien moesten worden als één persoon of als drie verschillende zelfstandige identiteiten. Dat laatste zou immers in strijd met het monotheïstische karakter van het christendom en was natuurlijk ook politiek niet onbelangrijk voor Constantijn. Want als God zich twee zelfstandige identiteiten naast hem zou moeten dulden, zou ook het absolutistische staatsidee van Constantijn wel eens op drijfzand kunnen rusten.
De kwestie werd tot een oplossing gebracht door God de vader, de zoon en de heilige geest als een eenheid te zien; de drie-eenheid of 'Triniteit'.

De Romeinen zijn vandaag de dag nog heel manifest in de stad aanwezig. Pronkstuk van de stad is de Porta Nigra. Nergens in Europa is een Romeinse poort zo mooi bewaard gebleven. De poort was één van de vier stadspoorten in de stadsmuur van acht meter hoog en vier meter breed, die tussen 175 en 200 na Christus rond de stad werd opgetrokken.

De Romeinse arena is een van de mooiste ten noorden van de Alpen en nog behoorlijk in tact. De tribunes zijn weliswaar bijna geheel begroeid, maar de keldergewelven hebben onbeschadigd de tand des tijds doorstaan en kunnen bezocht worden. In de arena konden twintigduizend bezoekers plaatsnemen.

Trier was enorm en had verschillende badhuizen. De Kaiserthermen staan nog grotendeels overeind en getuigen van de grandeur van deze plaats. De thermen zijn door Constantijn aan de stad geschonken. Nadat Constantijn vertrokken was heeft zijn opvolger keizer Valentinianus I de thermen tot op de helft verkleind.

Trier heeft ook een basilica uit de vierde eeuw, die de tands des tijds overleefd heeft. Basilieken zijn in onze tijd plekken van overdenking en reflectie, maar de Romeinen bouwden hun basilica als overdekte marktplaatsen waar iedereen elkaar ontmoette.
De basilica is zevenenzestig meter lang, zevenentwintig meter breed en dertig meter hoog. Deze is oorspronkelijk gebouwd in 306 als een troonzaal voor de hoofdstad van het rijk. Tegen de basilica van Constantijn is later een barok kasteel gebouwd.

Toen we er eind negentig waren, werd de Viehmarktplatz uitgegraven. De vondsten waren van zo'n betekenis dat men er later een moderne hal overheen gezet heeft.

De Alemannen hebben in 275 de stad belegerd en in puin geslagen. Het was het begin van steeds meer aanvallen op het rijk. Constantijn heeft uiteindelijk verder verval niet lang afgewacht en is in 314 naar Byzantium vertrokken.

Karl Baedeker vermeldt in zijn reisgids Nordwest-Deutschland (1902) zeer uitvoerig alle grote romeinse monumenten van de stad Triër.

Link: Trier

Circus_Trier_thumb.jpg

Porta_Nigra_thumb.jpg

Viehmarktthermen_thumb.jpg

Kaiserthermen_1_thumb.jpg

Kaiserthermen_2_thumb.jpg

Basilica_Trier_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter