Nemausus

Romeinse plaatsen > Narbonensis > Nemausus


In Nîmes waren we in 1986. We hadden onze intrek genomen in een klein hotelletje in het centrum, waar we naast een operazangeres zaten. In de middag mochten we genieten van de oefeningen van haar partijen uit 'Il Corsaro' van Verdi. Bij de rondleiding in het amphitheater zagen we dat het toneel werd opgebouwd. Pas veel later genoten we van een opera in een Romeins theater, dat van Verona. Die was overigens ook van Verdi.

Nîmes - of Nemausus - was belangrijk voor de Romeinen. Die hadden in de tweede eeuw voor Christus delen van Spanje veroverd en wilde ook de controle over het gebied tussen Italië en Spanje hebben. Gaandeweg wisten de Romeinen hun invloed te vergroten. De aanleg van een heirbaan, die beide landsdelen met elkaar verbond, was daar mede debet aan. Deze hoofdweg - de Via Domitia - werd in 118 voor Christus aangelegd door proconsul Gnaeus Domitius Ahenobarbus en was de eerste heirbaan in Gallia.
Pas in de eerste eeuw na Christus kwamen deze streken onder direct Romeins gezag. Tot grote bloei kwam Nemausus tijdens de regeringen van Hadrianus en Antoninus Pius. De laatste is er geboren in 69.

Aan het begin van de jaartelling werd het Maison Carrée gebouwd onder leiding van Agrippa. De tempel is gewijd aan Gaius en Lucius, de geadopteerde erfgenamen van Augustus. Het is één van de best bewaarde Romeinse tempels. De tempels is twee keer zolang als breed en staat op een plateau van bijna drie meter.

Nemausus is het eindpunt van het aquaduct dat over de Gard loopt. Het eindpunt wordt gevormd door een 'castellum', een verdeelstation dat het water verdeelde over de baden, de fonteinen, de putten en de particuliere huizen. 

Nemausus kreeg aan het einde van de eerste eeuw een amfitheater, waarvoor het Colosseum in Rome vast model heeft gestaan. Het bood zitplaatsen aan vierentwintigduizend mensen. De tempel van Diana stamt ook uit deze periode. 

In de vijfde eeuw verjoegen de Visigoten de Romeinen definitief uit de stad.

Link: Nemausus

Basilica_Nimes_thumb.jpg

Arena_Nimes_2_thumb.jpg

Restanten_Nimes_thumb.jpg

Tempel_Nimes_thumb.jpg

Castellum_thumb.jpg

Arena_Nimes_1_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter