Lugdunum

Romeinse plaatsen > Lugdunensis > Lugdunum


In het voorjaar van 2018 was ik in Lyon. Lyon is de tweede stad na Parijs en is van oudsher een belangrijk industrieel centrum. De laatste decennia heeft de stad belangrijke stedebouwkundige vernieuwingen ondergaan en is de binnenstad ingrijpend gerestaureerd en die heeft nu een allure die beter is dan Parijs. In de binnenstad zijn talrijke kleine restaurants, die een aangenaam verblijf mogelijk maken.
Maar Lyon is ook een plaats waar belangwekkende resten van het Romeinse Rijk te bewonderen zijn.

De COLONIA COPIA FELIX MVNATIA werd 43 voor Christus gesticht door L. Munatius Plancus en al heel snel hoofdstad van de drie Gallische provincies. Onder keizer Claudius (41 - 54) kreeg de stad de naam COLONIA COPIA CLAVDIA AVGVSTA LVGDVNVM.

Lugdunum was in de Romeinse tijd de naam van verschillende plaatsen in West-Europa. De naam Lugdunum heeft een Romeins-Keltische oorsprong. De oudste Keltische vorm is teruggevonden op een zilvermunt uit het jaar 42 voor Christus en luidt "Lugudunon". Lug is de naam van de Keltische zonnegod, dunum betekent zoveel als heuvel of berg. Lugdunum betekent dus letterlijk "heldere heuvel" of heuvel van Lugh.

Lugdunum (Lyon) kende zijn bloeiperiode in de eerste twee eeuwen na Christus. In de tweede eeuw woonden er ongeveer tweeëndertigduizend mensen en het heeft een daarbij passende  infrastructuur gehad. De stad had vier aquaducten met een totale lengte van meer dan tweehonderd km, waarmee dagelijks twintigduizend kubieke meter water werd aangevoerd. 

De vier aquaducten - die van Mont d'Or, Yzeron, Brévenne en Gier - zijn uitvoerig onderzocht en beschreven. Die van Gier is het langst (zesentachtig kilometer) en heeft vier sifons. De Romeinen gebruikten de techniek van een sifon als een dal te groot was om er een aquaduct door te bouwen. Bij een sifon maakt men gebruik van het verschil in luchtdruk aan beide zijden om het water te laten stromen. 
Die methode is in Lugdunum minstens tien keer gebruikt. Het aquaduct van Yzeron heeft zelfs een dubbele, waar het water vanuit de ene sifon meteen in de andere stroomde. Bij Lugdunum legden de Romeinen overigens een groot deel van de waterleidingen aan als ondergrondse kanalen. Die van Gier en Brévenne lagen voor 90% ondergronds.

Lugdunum bezat verschillende theaters.

In 457 veroverden de Bourgondiërs de stad, waarmee een einde kwam aan de gallo-romeinse overheersing. 

In 725 werd de stad door de Saracenen geplunderd.De Romeinse oudheden van Lyon worden uitgebreid beschreven in de Baedeker 'Sud-Est de la France' van 1910.

Link: Lugdunum

Lugdunum_amfi_3_zwart.JPG

Lugdunum_amfi_1_zwart.JPG

Lugdunum_arena_zwart.JPG

Lugdunum_amfi_2_zwart.JPG

Lugdunum_waterleiding_zwart.JPG

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter