Limes

Romeinse plaatsen > Germania Inferior > Limes


De dag na mijn pensioenering bezochten we eind 2018 de reconstructie van het castellum in De Meern. De buitenmuren staan op exact dezelfde plek als de muren van het Romeinse fort, dat hier in de eerste eeuw na Christus lag. Ook de haaks op elkaar liggende hoofdwegen van het fort - de cardo maximus en de decumanus maximus - liggen op dezelfde plaats, zij het anderhalf meter hoger.
Binnen de muren ligt nu een prachtig museum waar de Romeinse Rijnaak, die even verderop gevonden is, met haar inhoud wordt tentoongesteld.

Het castellum lag niet ver van de vroegere loop van de Oude Rijn, die de noordelijke grens van de Romeinse Rijk vormde. Die liep van Lugdunum Batavorum (Katwijk aan Zee) naar Colonia Agrippina (Keulen). De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar het deel van de Limes die in Nederland ligt. 
Er hebben waarschijnlijk zo'n zestien forten langs de Oude Rijn en Nederrijn gelegen, die elk ongeveer vijfhonderd soldaten onderdak boden

Bij de forten van Zwammerdam, Woerden en De Meern zijn verschillende scheepstypen opgegraven. Het schip uit De Meern is kort na 148 na Christus gebouwd drie kolossale eiken van ten minste veertig meter. Het is waarschijnlijk meer dan vijftig jaar in gebruik geweest. De schipper, die een geletterd man moet zijn geweest, getuige de vondst van drie schrijfstiften, had een comfortabel verblijf in de roef. De maaltijden werden op het schip bereid.

Het schip is met zijn lengte van ruim vierentwintig meter één van de grootste die ooit gevonden is. Het was geschikt voor zware ladingen, bijvoorbeeld bouwmateriaal. Dat laadvermogen lag tussen de negen en vijftien ton.

Bijzonder zijn de vondsten van scheeptimmerwerktuigen zoals spanzagen, boren, beitels, blokschaven en hamers.

Link: Limes

de_meern_schip_1.JPG

de_meern_schip_4.JPG

de_meern_schip_3.JPG

de_meern_schip_2.JPG

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter