Segovia

Romeinse plaatsen > Tarraconensis > Segovia


Op Segovia hadden we ons echt verheugd. Het heeft het mooiste aquaduct van Spanje, zo niet van de gehele Romeinse Rijk. Maar ook culinair heeft Segovia het nodige te bieden. Men eet er vooral speenvarkens.

Segovia was in de Romeinse tijd een onbetekenend provinciestadje.

Het aquaduct is in de tweede eeuw aangelegd door keizer Traianus (98 - 117). Traianus is geboren in Italica in 53 na Christus. Hij heeft de geschiedenis overleefd als één van de vijf goede keizers. Onder Traianus zijn in Rome verschillende openbare gebouwen aangelegd. Het Forum van Traianus is daarvan wel het bekendste. Zijn leven is uitgebeeld op de zuil van Traianus in het centrum van Rome.

De Romeinse waterleiding voert water naar de stad over een afstand van van zestien kilometer. Eerst via een ondergrondse leiding van ruim dertien kilometer en daarna door het aquaduct de stad in.

Het aquaduct bestaat uit ruim twintigduizend blokken graniet. De maximale hoogte is achtentwintig meter. Het heeft een lengte van bijna achthonderd meter. Het water stroomde vlak voor het aquaduct door een bezinkbassin waar het water ontdaan werd van ongerechtigheden. Het maximale debiet bedroeg dertig liter per seconde. 

Link: Segovia

aquadukt_2.jpg

aquadukt_3.jpg

aquadukt_4.jpg

aquadukt_1.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter